VRIJHEID DEEL JE MET ELKAAR !
Het is even stil geweest rondom Het Gooi Bevrijd 2022.
Stil naar de buitenwereld toe, niet intern. Integendeel, we hebben nog niet eerder zo veel vergaderingen gehad als de laatste tijd.
Het is voor ons als Stichting Het Gooi Bevrijd, een bewogen tijd: de organisatie van Het Gooi Bevrijd 2022, het eerste jaar na een ingrijpende pandemie, met alle onzekerheden en financiële uitdagingen die dat met zich meebrengt. En dan nù dat vreselijke (en zinloze) conflict in het Oosten……….
Kijkend naar dit conflict (en al die andere conflicten in de wereld) dienen wij ons te realiseren hoe waardevol het is dat wij hier in Vrijheid de dingen kunnen en mogen doen die we willen…
En zijn wij ons de afgelopen 77 jaar niet steeds veiliger gaan voelen, dankzij de democratische rechtstaat waarin wij sinds 1945 in Vrede kunnen leven ?
In de afgelopen vergaderingen van Het Gooi Bevrijd 2022 is uitgebreid gesproken over het conflict in Oekraïne en wat het juiste is om te doen, doorgaan met HGB2022 of niet?
We hebben uiteindelijk besloten om wel door te gaan met HGB2022.
Wij zijn als organisatie overtuigd dat het essentieel is, nu meer dan ooit, om oorlogsslachtoffers te herdenken en onze vrijheid te vieren.


Het besluit van het Nationaal Comité 4 en 5 mei sterkt ons hierbij in dit besluit.
“…. Dat er nu ook weer duizenden mensen wereldwijd de straat op gaan om zich uit te spreken tegen de oorlog, bevestigt de kracht van solidariteit en het belang van een open democratische samenleving...”
“Eens te meer blijkt dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn…...
…... Stilstaan bij onze eigen vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van anderen.“
Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Wij volgen dan ook het advies van het Nationaal Comité 4 & 5 mei om de emoties die verbonden zijn
met de verhalen van de oorlog en bevrijding tot leven te brengen.
We roepen op om verhalen met elkaar te blijven delen en zo het besef levend te houden dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Houd de verhalen uit de oorlog levend. Deel ze !
Daarnaast voelen wij het ook als onze morele plicht om onze dankbaarheid blijvend te betonen ten overstaan van al de WO II veteranen die nu nog in leven zijn, en waarvan een klein aantal ook dit jaar weer met ons mee zal rijden tijdens onze Vrijheidskonvooien.
Het is dankzij deze generatie dat we kunnen doen wàt we elke dag doen, èn in VRIJHEID, die zeker niet voor iedereen zo vanzelfsprekend (meer) is, helaas….
Opdat wij NOOIT vergeten, nooit !

 
 
 
E-mailen
Instagram