Stichting Het Gooi Bevrijd

Bestuur:


Voorzitter:                    R. Manten

Secretaris:                    W. Braam

Penningmeester:            M. den Hertog

Bestuurslid:                   F. Kamperman

Bestuurslid:                  E. VerheulBeloningsbeleid: Non Provit. Het bestuur is onbezoldigd.


Doel van de Stichting:

De stichting heeft als doel: het organiseren van het evenement 'Het Gooi Bevrijd', ter herdenking van de bevrijding van Het Gooi en in verband daarmee onder meer het faciliteren met financiële middelen en middelen in natura voor de ontvangst en rondtocht van oorlogsveteranen met historische legervoertuigen door Het Gooi, om de eigen verhalen van oorlogsveteranen te (laten) vertellen en ook alle nodige activiteiten te blijven verrichten om die verhalen ook na hun overlijden bij het publiek levend te houden;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.


Beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- ceremoniële herdenkingen te houden;
- verschillende generaties mensen bijeen te brengen bij de organisatie van activiteiten;
- parades van historische voertuigen te houden;
- veteranendiners en verblijf te organiseren en regelen;
- het regelen van live zang, dans en muziek;
- evenementen in het openbaar voor een ieder toegankelijk te organiseren

- presentaties van dankbetuiging te geven;
- een aansluitend educatieprogramma voor kinderen/jeugdigen te bieden.


De stichting werft haar gelden door middel van subsidie aanvragen en sponsoring zowel financieel als in natura.


 
 
 
E-mailen